Vytvoriť faktúru

R.M.P. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno R.M.P.
IČO 31388981
DIČ 2020304704
IČ DPH SK2020304704
Dátum vzniku 07 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R.M.P.
Obchodná 2
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 88 312 €
Zisk -34 469 €
Aktíva 300 166 €
Vlastný kapitál -350 397 €
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 273,916
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 174,145
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 174,145
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 154,006
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,139
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 99,771
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 90,431
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 90,431
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,192
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,322
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,322
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 870
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,148
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 605
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,543
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 273,916
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -384,866
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -357,036
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,339
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -381,375
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,469
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 657,257
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 613,360
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 6,763
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 6,763
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 606,597
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,897
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,004
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,004
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,933
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,000
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,525
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,525
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 89,782
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 88,312
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 89,781
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1,469
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,621
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 54
D. Služby (účtová skupina 51) 56,852
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,451
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,783
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 8,783
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,481
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,309
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,875
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,663
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,663
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,663
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,863
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,767
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19,767
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 96
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,200
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -33,509
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,469
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
 • IČO:31388981 DIČ: 2020304704 IČ DPH: SK2020304704
 • Sídlo: R.M.P., Obchodná 2, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bc. Ruslan Kostylyev Gumpendorfer Strasse 116/4 Viedeň 1060 Rakúska republika 02.04.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  B.U.R. Vermögensbeteiligung GmbH 6 639 € (100%) Vieden 1210 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.07.2014Nové sidlo:
   Obchodná 2 Bratislava-Staré Mesto 811 06
   18.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Bc. Ruslan Kostylyev Gumpendorfer Strasse 116/4 Viedeň 1060 Rakúska republika Vznik funkcie: 02.04.2012
   03.11.2004Noví spoločníci:
   B.U.R. Vermögensbeteiligung GmbH Pitkagasse 4 Vieden 1210 Rakúska republika
   29.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   R.M.P. spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností