Vytvoriť faktúru

CONFORM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONFORM
IČO 31388990
DIČ 2020304792
IČ DPH SK2020304792
Dátum vzniku 09 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONFORM
Haydnova 24
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 140 138 €
Zisk -4 684 €
Aktíva 51 495 €
Vlastný kapitál -56 782 €
Kontaktné informácie
Email avydut@mail.t-com.sk
Phone(s) 0254413142, 0243427425
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,292
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,099
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,099
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,099
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,962
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,657
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,657
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,890
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,890
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,890
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 415
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 307
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 108
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 231
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,292
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -61,466
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -64,085
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -64,085
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,684
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,517
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 464
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 464
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 79,905
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 541
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 541
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78,740
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 172
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 304
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,148
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 241
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 241
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 137,558
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 140,138
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,761
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,826
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 127,970
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 581
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,373
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,446
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,402
D. Služby (účtová skupina 51) 24,532
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 45,461
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,931
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,078
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,452
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 291
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,241
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,241
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,235
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,177
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 271
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 224
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 224
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 47
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,720
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 439
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 439
O. Kurzové straty (563) 65
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,216
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,449
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,684
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,684
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388990 DIČ: 2020304792 IČ DPH: SK2020304792
 • Sídlo: CONFORM, Haydnova 24, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 09.02.1995
  Janka Haromová Haydnova 24 Bratislava 811 03 14.07.2014
  Branislav Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 14.07.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Harom 3 319 € (50%) Haydnova 24 Bratislava 811 03
  Janka Haromová 1 992 € (30%) Haydnova 24 Bratislava 811 03
  Branislav Harom 1 327 € (20%) Haydnova 24 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.07.2014Noví spoločníci:
   Janka Haromová Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Branislav Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Haromová Haydnova 24 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.07.2014
   Branislav Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.07.2014
   29.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Sidon Znievska 3060/6 Bratislava 851 06
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 09.02.1995
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   29.10.2001Noví spoločníci:
   Gabriel Sidon Znievska 3060/6 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   28.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   09.02.1995Nové obchodné meno:
   CONFORM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia
   nákup a predaj, prenájom a sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03