Vytvoriť faktúru

MERIDIÁN SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERIDIÁN SLOVAKIA
IČO 31389058
DIČ 2020304693
IČ DPH SK2020304693
Dátum vzniku 16 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERIDIÁN SLOVAKIA
Predstaničné nám .1
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 589 540 €
Zisk -2 444 €
Kontaktné informácie
Email perec@stonline.sk
Phone(s) 0244453581
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 275,503
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,444
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,444
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 497
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,947
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 258,669
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 86,186
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 86,186
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,651
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,364
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,364
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 287
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 166
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 168,666
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 168,554
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 112
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,390
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,390
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 275,503
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,294
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 16,487
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 16,487
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,279
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,279
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,444
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,209
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,350
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 15,214
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 15,214
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,136
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 215,905
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 69,234
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,234
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,983
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 93,142
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,547
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,092
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,907
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,954
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,954
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 589,540
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 589,540
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 585,380
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,110
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 586,972
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 358,509
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,889
D. Služby (účtová skupina 51) 82,568
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 111,276
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,845
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,945
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,486
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 986
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,661
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,661
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,083
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,568
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 131,524
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,904
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,904
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,904
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 664
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,108
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,108
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389058 DIČ: 2020304693 IČ DPH: SK2020304693
 • Sídlo: MERIDIÁN SLOVAKIA, Predstaničné nám .1, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Jozef Ganz, CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04 16.02.1995
  Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava 16.02.1995
  Dr. Eduard Miklas, CSc. Pifflova 2 Bratislava 16.02.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Jozef Ganz, CSc. 2 191 € (33%) Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04
  Dr. Eduard Miklas, CSc. 2 258 € (34%) Pifflova 2 Bratislava
  Dr. Imrich Kučera, CSc. 2 191 € (33%) Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.04.2015Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 16.02.1995
   20.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   21.01.2009Noví spoločníci:
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava 821 08
   20.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Vladimír Zahradník , CSc. Belinského 14 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   23.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   Dr. Vladimír Zahradník , CSc. Belinského 14 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   22.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   20.01.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností
   požičovňa automobilov
   16.02.1995Nové obchodné meno:
   MERIDIÁN SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Predstaničné nám .1 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava