Vytvoriť faktúru

K A M Á D - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K A M Á D
IČO 31389155
DIČ 2020321248
IČ DPH SK2020321248
Dátum vzniku 09 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K A M Á D
Prievozská 19
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 823 €
Zisk 6 657 €
Aktíva 11 994 €
Vlastný kapitál 1 295 €
Kontaktné informácie
Email krajcik.rudolf@gmail.com
Phone(s) 0903225111
Mobile phone(s) +421903225111, 0903225111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 63,548
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,843
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,843
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,843
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,705
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 456
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 456
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,899
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,899
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,899
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,350
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 434
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,916
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,548
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,490
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,194
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,194
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,657
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,276
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 45,276
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,899
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,899
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,366
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,790
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,221
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 782
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 782
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,557
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,823
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 65,557
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 266
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,690
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,784
D. Služby (účtová skupina 51) 25,755
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 834
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,964
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,964
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,133
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,018
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,983
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,983
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,983
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,150
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,493
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,493
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015