Vytvoriť faktúru

ATI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATI
IČO 31389252
DIČ 2020330213
IČ DPH SK2020330213
Dátum vzniku 23 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATI
Ružová dolina 8
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 139 €
Zisk -6 168 €
Kontaktné informácie
Email ati@atireal.sk
Phone(s) 0905712817
Mobile phone(s) 0905712817
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,950
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,915
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,915
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,090
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,000
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,352
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 46,040
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,643
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,778
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,168
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,683
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 50
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 17,494
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,962
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,406
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 131
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 751
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,674
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 52,139
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,180
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,659
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,300
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 54,497
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,590
C. Služby (účtová skupina 51) 19,934
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,781
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 475
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,423
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 21,731
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,563
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,358
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,344
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,850
M. Nákladové úroky (562) 2,351
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 499
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,850
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,208
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015