Vytvoriť faktúru

Metzler International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Metzler International
IČO 31389261
DIČ 2020334459
IČ DPH SK2020334459
Dátum vzniku 07 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Metzler International
Hattalová 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 140 038 €
Zisk 25 958 €
Aktíva 48 743 €
Vlastný kapitál 40 142 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.metzlerinternational.cz
Phone(s) +421244452013
Fax(es) 0244452013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 38,681
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 38,681
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,681
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,895
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 32,876
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,621
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,681
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 81,576
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 66,100
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 25,536
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,958
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,476
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,023
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,640
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,180
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,814
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 389
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 140,038
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 121,777
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,583
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 678
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 106,817
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,025
C. Služby (účtová skupina 51) 27,361
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 60,333
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,251
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,528
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,319
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,221
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 84,391
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,536
X. Výnosové úroky (662) 1,536
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 653
M. Nákladové úroky (562) 318
N. Kurzové straty (563) 39
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 296
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 883
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 34,104
P. Daň z príjmov (591, 595) 8,146
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389261 DIČ: 2020334459 IČ DPH: SK2020334459
 • Sídlo: Metzler International, Hattalová 12, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jiří Kaiser Bořice 63 Domažlice 344 01 Česká republika 31.03.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Metzler International s.r.o. 13 278 € (100%) Domažlice 344 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.02.2010Noví spoločníci:
   Metzler International s.r.o. IČO: 62 621 017 Jindřichova 308 Domažlice 344 01 Česká republika
   16.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Metzler International s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 ČR
   21.02.2006Nové obchodné meno:
   Metzler International s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Metzler International s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 ČR
   20.02.2006Zrušené obchodné meno:
   Metzler International (Slovensko) s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Metzler International (Česko) s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 ČR
   14.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Otta Tupolevova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.04.2002
   23.10.2003Noví spoločníci:
   Metzler International (Česko) s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 ČR
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Kaiser Bořice 63 Domažlice 344 01 Česká republika Vznik funkcie: 31.03.2003
   22.10.2003Zrušeny spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   17.04.2003Nové obchodné meno:
   Metzler International (Slovensko) s.r.o.
   16.04.2003Zrušené obchodné meno:
   METZLER Optik Partner s.r.o.
   26.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Otta Tupolevova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.04.2002
   25.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Fedor Šebesta Hraničiarov 4/b Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 04.04.2002
   24.11.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj zdravotníckeho optického materiálu, techniky a príslušenstva pre očné optiky - veľkoobchod
   28.06.2000Nové obchodné meno:
   METZLER Optik Partner s.r.o.
   27.06.2000Zrušené obchodné meno:
   Metzler Optik Partner s.r.o.
   19.07.1999Noví spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   30.11.1998Noví spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   16.10.1997Noví spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   15.10.1997Zrušeny spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 47 714 042 Poděbradova 88 Domažlice Česká republika
   12.12.1996Noví spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 47 714 042 Poděbradova 88 Domažlice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Fedor Šebesta Hraničiarov 4/b Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 04.04.2002
   11.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Galí Optik, s.r.o. Poděbradova 88 Domažlice Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Fedor Šebesta Hraničiarov 4/b Bratislava 851 03
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   Metzler Optik Partner s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalová 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Galí Optik, s.r.o. Poděbradova 88 Domažlice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Fedor Šebesta Hraničiarov 4/b Bratislava 851 03