Vytvoriť faktúru

Castrol Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Castrol Slovensko
IČO 31389287
DIČ 2020354358
IČ DPH SK2020354358
Dátum vzniku 17 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Castrol Slovensko
Rožňavská 24
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 316 713 €
Zisk 1 506 851 €
Kontaktné informácie
Email info.sk@castrol.com
Webová stránka http://www.castrol.sk
Phone(s) +421248777300
Fax(es) 0248777350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,135,316
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 150,299
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 128,365
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 8,433
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 119,932
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,934
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,934
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,966,384
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 225,330
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 225,330
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,156,580
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 971,414
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 971,414
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,241
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 155,925
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,998,583
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,899,445
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,899,445
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 83,437
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,701
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,585,891
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,867
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,582,024
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,633
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,633
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,135,316
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,018,828
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,010,888
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,010,888
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 501,089
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 501,089
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,506,851
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,116,488
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,052
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,052
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 992,429
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 917,426
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 917,426
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,080
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,552
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,212
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 123,007
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 123,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,302,770
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,316,713
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,847,702
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 455,068
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,943
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,335,569
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,899,602
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 122,964
D. Služby (účtová skupina 51) 3,341,880
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 877,786
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 624,354
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 213,003
4. Sociálne náklady (527, 528) 40,429
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 102,778
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,494
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,494
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -72,167
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,232
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,981,144
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,938,324
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,871
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,804
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,804
XII. Kurzové zisky (663) 5,067
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,365
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 16,473
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,891
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,494
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,965,650
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 458,799
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 429,737
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 29,062
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,506,851
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389287 DIČ: 2020354358 IČ DPH: SK2020354358
 • Sídlo: Castrol Slovensko, Rožňavská 24, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Lalík Drieňová 16940/1K Bratislava 821 01 01.07.2012
  Ing. Jiří Stejskal Kafkova 345/8 Praha 6 160 00 Česká republika 01.07.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  BP Holdings International B.V. 4 960 765 € (99%) Capelle aan den IJseel 2909 LK Holandské kráľovstvo
  BP Nederland Holdings B.V. 50 123 € (1%) Capelle aan den IJseel 2909 LK Holandské kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kompánek Cintorínska 548/21 Divín 985 52 Vznik funkcie: 16.05.2007
   02.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Bruce Hall Na Hrobci 410/1 Praha 2 - Nové Město 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 21.06.2013
   02.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Bruce Hall Na Hrobci 410/1 Praha 2 - Nové Město 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 21.06.2013
   18.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lalík Drieňová 16940/1K Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.07.2012
   Ing. Jiří Stejskal Kafkova 345/8 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.07.2012
   17.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aleš Bahenský Přístavní 1 Měchenice 252 06 Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   14.06.2008Nové sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   13.06.2008Zrušené sidlo:
   Rožňavská 34 Bratislava 821 04
   26.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vaľko Záhradnícka 74 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2007
   06.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vaľko Záhradnícka 74 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2007
   05.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vaľko Kaštielska 1/a Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   21.09.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru ropných výrobkov a ďalších odvodených produktov rafinérií na účely ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti
   poradenstvo v oblasti ropných výrobkov, olejov a mazív
   vedenie účtovníctva
   administratívne práce
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie dátových služieb
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   03.07.2007Noví spoločníci:
   BP Holdings International B.V. Rivium Boulevard 301 Capelle aan den IJseel 2909 LK Holandské kráľovstvo
   BP Nederland Holdings B.V. Rivium Boulevard 301 Capelle aan den IJseel 2909 LK Holandské kráľovstvo
   02.07.2007Zrušeny spoločníci:
   BP Holdings International B.V. Westblaak 163 Rotterdam 3012 KJ Holandsko
   24.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kompánek Cintorínska 548/21 Divín 985 52 Vznik funkcie: 16.05.2007
   Ing. Aleš Bahenský Přístavní 1 Měchenice 252 06 Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   23.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aleš Bahenský Pod baštami 4 Praha Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   03.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vaľko Kaštielska 1/a Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   02.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika Vznik funkcie: 02.04.2001
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aleš Bahenský Pod baštami 4 Praha Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika Vznik funkcie: 02.04.2001
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Aleš Bahenský Pod Baštami 4 Praha Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika Vznik funkcie: 02.04.2001
   26.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing Aleš Bahenský Pod Baštami 4 Praha Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika Vznik funkcie: 02.04.2001
   25.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aleš Bahenský Pod Baštami 4 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Košická 16 Bratislava
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Gajova 21 Bratislava 811 09
   28.11.2001Nové predmety činnosti:
   nákup tovarov za účelom ďalšieho predaja, ako aj predaj tovarov v rozsahu voľnej činnosti
   prenájom priemyselných tovarov
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   BP Holdings International B.V. Westblaak 163 Rotterdam 3012 KJ Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Aleš Bahenský Pod Baštami 4 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Košická 16 Bratislava
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Gajova 21 Bratislava 811 09
   27.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz, preprava, skladovanie, nákup a iné spôsoby získavania, ďalej potom predaj, uplatňovanie na trhu a iné spôsoby odbytu, ako i všeobecné obchodovanie s ropnými výrobkami, olejmi, mazadlami, voskom, asfaltom, živicou, živicovými látkami, zemným a umelo vyrobeným plynom, uhlíkom, sadzami, chemikáliami, všetkými ďalšími minerálmi a uhlovodíkmi a nerastnými látkami akéhokoľvek charakteru a vo všetkých kombináciách, ďalšími podobnými a príbuznými látkami, materiálmi a výrobkami, ktoré sú z horeuvedených odvodené
   výroba a obchod s obalmi a nádobami na všetky položky uvedené v ods. a/ hore
   skladovacia, dodávateľská a distribučná činnosť v súvislosti so všetkými druhmi živočíšnych, rastlinných a minerálnych olejov
   Zrušeny spoločníci:
   BP Holdings International B.V. Westblaak 163 Rotterdam 3012 KJ Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Gajova 21 Bratislava 811 09
   09.10.2001Nové obchodné meno:
   Castrol Slovensko, s.r.o.
   08.10.2001Zrušené obchodné meno:
   Avadur s.r.o.
   20.09.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 34 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   BP Holdings International B.V. Westblaak 163 Rotterdam 3012 KJ Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Gajova 21 Bratislava 811 09
   19.09.2001Zrušené sidlo:
   Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 5959 Las Colinas Boulevard Irving Texas USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Morávek Bradáčova 1 Bratislava 851 02
   Ing. Miriam Nováková Radlinského 10 Bratislava 811 06
   Jaroslav Zpěvák Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Hellmut Bollack Birchen, Nidwalden 6373 Ennetbürgen Švajčiarska konfederácia dlhodobý pobyt na území SR : Partizánska 17 Bratislava
   27.04.2001Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 5959 Las Colinas Boulevard Irving Texas USA
   26.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 5959 Las Colinas Boulevard Irving Texas USA
   11.04.2001Nové obchodné meno:
   Avadur s.r.o.
   10.04.2001Zrušené obchodné meno:
   Mobil Oil Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným Mobil Oil, s.r.o.
   14.10.1999Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 5959 Las Colinas Boulevard Irving Texas USA
   13.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   25.11.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Morávek Bradáčova 1 Bratislava 851 02
   Ing. Miriam Nováková Radlinského 10 Bratislava 811 06
   Jaroslav Zpěvák Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Hellmut Bollack Birchen, Nidwalden 6373 Ennetbürgen Švajčiarska konfederácia dlhodobý pobyt na území SR : Partizánska 17 Bratislava
   24.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Hermanová Studenohorská 52 Bratislava
   Jürgen Reuss Partizánska 17 Bratislava
   22.10.1997Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   21.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   Mobil Oil Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným Mobil Oil, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Jürgen Reuss Partizánska 17 Bratislava
   30.07.1995Zrušené obchodné meno:
   Mobil Oil Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným Mobil Oil, s.r.o.
   29.05.1995Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   28.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   17.02.1995Nové obchodné meno:
   Mobil Oil Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným Mobil Oil, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz, preprava, skladovanie, nákup a iné spôsoby získavania, ďalej potom predaj, uplatňovanie na trhu a iné spôsoby odbytu, ako i všeobecné obchodovanie s ropnými výrobkami, olejmi, mazadlami, voskom, asfaltom, živicou, živicovými látkami, zemným a umelo vyrobeným plynom, uhlíkom, sadzami, chemikáliami, všetkými ďalšími minerálmi a uhlovodíkmi a nerastnými látkami akéhokoľvek charakteru a vo všetkých kombináciách, ďalšími podobnými a príbuznými látkami, materiálmi a výrobkami, ktoré sú z horeuvedených odvodené
   výroba a obchod s obalmi a nádobami na všetky položky uvedené v ods. a/ hore
   skladovacia, dodávateľská a distribučná činnosť v súvislosti so všetkými druhmi živočíšnych, rastlinných a minerálnych olejov
   Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Hermanová Studenohorská 52 Bratislava