Vytvoriť faktúru

B+T - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B+T
IČO 31389295
DIČ 2020346966
IČ DPH SK2020346966
Dátum vzniku 08 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B+T
Matejkova 8
84105
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,273
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,273
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,273
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,273
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,821
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -45,460
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,094
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,094
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,027
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,067
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 0
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389295 DIČ: 2020346966 IČ DPH: SK2020346966
 • Sídlo: B+T, Matejkova 8, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Trog Matejkova 8 Bratislava 08.02.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Trog 13 280 € (100%) Matejkova 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.03.2004Noví spoločníci:
   Jozef Trog Matejkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Pavol Bučko Matejkova 8 Bratislava
   Jozef Trog Matejkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Bučko Matejkova 8 Bratislava
   08.02.1995Nové obchodné meno:
   B+T, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Matejkova 8 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pavol Bučko Matejkova 8 Bratislava
   Jozef Trog Matejkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Trog Matejkova 8 Bratislava
   Pavol Bučko Matejkova 8 Bratislava