Vytvoriť faktúru

EUROLINGUA JAZYKOVÁ ŠKOLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROLINGUA JAZYKOVÁ ŠKOLA
IČO 31389341
DIČ 2020326099
IČ DPH SK2020326099
Dátum vzniku 16 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROLINGUA JAZYKOVÁ ŠKOLA
Komárnická 26
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 518 €
Zisk -36 802 €
Kontaktné informácie
Email school@eurolingua.sk
Webová stránka http://www.eurolingua.sk
Phone(s) +421243426622
Mobile phone(s) +421911511101, +421911511200, +421903511511, +421948511511
Fax(es) 0243426622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 114,993
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 114,993
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,693
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,543
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,003
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 721
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,819
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 126,536
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -167,484
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -137,653
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -36,802
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 294,020
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 290,531
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 343
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,787
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,667
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 286,734
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,489
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,518
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 39,124
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 139
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,255
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 76,607
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,584
C. Služby (účtová skupina 51) 25,265
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,482
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 630
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,394
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 252
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -35,089
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,275
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,713
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,713
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,713
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -36,802
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -36,802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015