Vytvoriť faktúru

LUBOCONS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LUBOCONS
IČO 31389392
DIČ 2020922354
IČ DPH SK2020922354
Dátum vzniku 13 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUBOCONS
Dlhá 1
90031
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 283 €
Zisk 4 951 €
Kontaktné informácie
Email lubocons@lubocons.sk
Webová stránka http://www.lubocons.sk
Phone(s) +421260102811, +421260102813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 196,699
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 186,408
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 186,408
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,316
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 185,035
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -6,943
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,308
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 745
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 720
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,563
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 629
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,934
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 983
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 983
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 196,699
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,094
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 884
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 884
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -42,568
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,059
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,627
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,951
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,793
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,320
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,422
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 305
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,568
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 172,473
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 54,283
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 54,283
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 54,283
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,332
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,603
D. Služby (účtová skupina 51) 12,260
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,711
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 371
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,387
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,387
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,951
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,420
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,603
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,603
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,603
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,348
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,397
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,397
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389392 DIČ: 2020922354 IČ DPH: SK2020922354
 • Sídlo: LUBOCONS, Dlhá 1, 90031, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Gajdoš ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97 29.05.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Gajdoš 6 639 € (100%) ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemických technológií, biotechnológií, ochrany zložiek životného prostredia a odpadov
   výskum, vývoj a výroba základných látok pre potravinárstvo, poľnohospodárstvo a farmaceutický priemysel mimo konečných liekových foriem, omamných látok a jedov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
   maloobchod - kúpa topvaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
   manažérska a marketingová činnosť
   30.05.2007Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov, univerzálnych a špeciálnych mazadiel
   výroba a predaj autokozmetiky
   02.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Gajdoš ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Gajdoš ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97 Vznik funkcie: 29.05.2004
   01.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   03.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   02.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Veroljub Radovanovič Šindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   22.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   04.09.2000Noví spoločníci:
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   03.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   29.10.1999Nové sidlo:
   Dlhá 1 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   28.10.1999Zrušené sidlo:
   Krajná ulica 29 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   15.04.1999Noví spoločníci:
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   14.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   16.01.1998Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Veroljub Radovanovič Šindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   15.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   LUBOCONS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krajná ulica 29 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov, univerzálnych a špeciálnych mazadiel
   výroba a predaj autokozmetiky
   Noví spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01