Vytvoriť faktúru

AA Travel - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AA Travel
IČO 31389414
DIČ 2020882226
IČ DPH SK2020882226
Dátum vzniku 17 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AA Travel
Astrová 4
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 116 094 €
Zisk 2 626 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905614345
Mobile phone(s) 0905614345
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,308
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,554
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,441
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,441
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,441
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,113
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 990
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,123
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,754
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 13,754
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,308
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,337
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,408
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,408
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,626
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,744
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,264
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 432
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 432
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 832
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 480
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 480
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 24,227
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 24,227
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 116,094
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 116,094
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 114,843
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,251
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,940
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,500
D. Služby (účtová skupina 51) 106,639
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,801
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,154
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,704
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 536
O. Kurzové straty (563) 346
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 190
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -536
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,618
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 992
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 992
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389414 DIČ: 2020882226 IČ DPH: SK2020882226
 • Sídlo: AA Travel, Astrová 4, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Ferák Astrová 4 Bratislava 821 02 10.02.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Ferák 6 639 € (100%) Astrová 4 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.12.2004Nové obchodné meno:
   AA Travel spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Astrová 4 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Martin Ferák Astrová 4 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Ferák Astrová 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 10.02.2003
   10.12.2004Zrušené obchodné meno:
   VINOTOUR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 19 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   27.08.1999Noví spoločníci:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   17.02.1995Nové obchodné meno:
   VINOTOUR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 19 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   maloobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   Noví spoločníci:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03