Vytvoriť faktúru

RLX components - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RLX components
IČO 31389457
DIČ 2020304770
IČ DPH SK2020304770
Dátum vzniku 13 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RLX components
Jančova 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 530 189 €
Zisk 9 912 €
Kontaktné informácie
Email info@rlx.sk
Webová stránka http://www.rlx.sk
Phone(s) +421262529121
Fax(es) 0262802576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 113,557
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,148
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,148
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,148
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,390
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 40,318
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 40,318
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,032
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,032
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,032
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,040
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 608
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 54,432
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,019
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,019
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,557
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 99,667
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,353
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,353
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 74,763
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 74,763
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,912
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,890
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,316
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,316
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,574
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,713
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,713
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,225
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,018
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,618
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 530,195
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 530,189
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 530,189
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 516,079
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 421,248
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,703
D. Služby (účtová skupina 51) 45,657
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,864
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,210
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,225
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,429
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 401
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,301
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,301
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,905
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,110
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,581
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,323
O. Kurzové straty (563) 1,323
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,792
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,912
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389457 DIČ: 2020304770 IČ DPH: SK2020304770
 • Sídlo: RLX components, Jančova 7, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Radovan Kopa Drotárska 90 Bratislava 811 02 31.01.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Radovan Kopa 6 639 € (100%) Drotárska 90 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Radovan Kopa Drotárska 90 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Kopa Drotárska 90 Bratislava 811 02
   30.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   RLX components, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jančova 7 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s elektronickými a elektrickými zariadeniami, ich doplnkami a súčasťami
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava