Vytvoriť faktúru

EASTCONmedia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EASTCONmedia
IČO 31389503
DIČ 2020321270
IČ DPH SK2020321270
Dátum vzniku 27 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EASTCONmedia
Vrbovec 143
90067
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 318 €
Zisk -16 426 €
Aktíva 47 338 €
Vlastný kapitál 25 029 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245641131, 024926804
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,604
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,604
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,604
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,792
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,522
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,270
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,396
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,603
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,365
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,426
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,793
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,297
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,946
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 214
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,675
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,057
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,318
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,818
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,545
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,337
C. Služby (účtová skupina 51) 3,924
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,767
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,851
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,511
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,227
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -761
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,239
M. Nákladové úroky (562) 1,167
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,239
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,466
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,426
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389503 DIČ: 2020321270 IČ DPH: SK2020321270
 • Sídlo: EASTCONmedia, Vrbovec 143, 90067, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Petr Kindl Nedbalova 1828 Teplice 415 01 Česká republika 05.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  EASTCON AG 7 000 € (100%) Rochlitz 093 06 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.08.2012Nové sidlo:
   Vrbovec 143 Láb 900 67
   Noví spoločníci:
   EASTCON AG Gröblitzer Weg 1 Rochlitz 093 06 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Kindl Nedbalova 1828 Teplice 415 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   09.08.2012Zrušené sidlo:
   Oravská 4 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eastcon Deutschland AG Groblitzer Weg 1 Rochlitz D-093 06 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kindl Nedbalova 18/28 Teplice 415 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   23.11.2006Noví spoločníci:
   Eastcon Deutschland AG Groblitzer Weg 1 Rochlitz D-093 06 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kindl Nedbalova 18/28 Teplice 415 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   22.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Eastcon D Beteiligungsgesellschaft mbH, Deutschland Gröblitzer Weg 1, Postfach 37 Rochlitz D-093 06 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kindl Mierové nám. 68 Hrob Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   13.05.2003Nové obchodné meno:
   EASTCONmedia spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kindl Mierové nám. 68 Hrob Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   12.05.2003Zrušené obchodné meno:
   EuroMEDIA Bratislava spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Bajúsová 1. mája 33 Senec
   06.10.2000Nové sidlo:
   Oravská 4 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Eastcon D Beteiligungsgesellschaft mbH, Deutschland Gröblitzer Weg 1, Postfach 37 Rochlitz D-093 06 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Bajúsová 1. mája 33 Senec
   05.10.2000Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   13.01.1997Nové predmety činnosti:
   kopírovacie, viazacie a počítačové grafické služby
   26.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   25.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   Rudolf Uličný Hurbanova 2468/10 Piešťany
   23.06.1995Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   Rudolf Uličný Hurbanova 2468/10 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   22.06.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   Rudolf Uličný Hurbanova 2468/10 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   EuroMEDIA Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť-predovšetkým sprostredkovanie výroby a vysielania reklamy vo všetkých v súčasnej dobe existujúcich médiach
   mediamarketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   prevádzkovanie realitnej kancelárie
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   Rudolf Uličný Hurbanova 2468/10 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05