Vytvoriť faktúru

Preussag Anlagenbau Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Preussag Anlagenbau Slovakia
Stav V likvidácii
IČO 31389511
DIČ 2020860083
Dátum vzniku 27 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Preussag Anlagenbau Slovakia
Drieňova 7
82655
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 €
Zisk -4 252 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 79,454
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,454
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41,150
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,150
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,150
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,304
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 816
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,488
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,454
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,990
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 132,776
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 132,776
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -140,514
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,616
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -143,130
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,252
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,444
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 91,245
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 91,245
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,245
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 199
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 199
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,205
D. Služby (účtová skupina 51) 4,205
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,202
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,205
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -49
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,251
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4266991.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389511 DIČ: 2020860083
 • Sídlo: Preussag Anlagenbau Slovakia, Drieňova 7, 82655, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Februára 1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Preussag Wasser und Rohrtechnik GmbH, 265 600 € (100%) Hannover SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Helmut Rosenzopf Woogstrasse 26 Mühltal SRN dlhodobý pobyt na území SR : K Železnej studničke 27 Bratislava 811 04
   25.10.1999Nové obchodné meno:
   Preussag Anlagenbau Slovakia, s.r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.10.1999Zrušené obchodné meno:
   Preussag Anlagenbau Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Helmut Rosenzopf Woogstrasse 26 Mühltal SRN dlhodobý pobyt na území SR : K Železnej studničke 27 Bratislava 811 04
   09.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Tomasch Višňová 15 Bratislava
   04.03.1997Noví spoločníci:
   Preussag Wasser und Rohrtechnik GmbH, Karl-Weichert-Allee 4 Hannover SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tibor Tomasch Višňová 15 Bratislava
   03.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Preussag Anlagenbau GmbH Karl-Weichert-Allee Hannover SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Tibor Tomasch Višňová 15 Bratislava
   25.04.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   Preussag Anlagenbau Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 826 55
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Preussag Anlagenbau GmbH Karl-Weichert-Allee Hannover SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tibor Tomasch Višňová 15 Bratislava