Vytvoriť faktúru

VIJOLLA COSMETIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIJOLLA COSMETIC
Stav Zrušená
IČO 31389546
DIČ 2020341807
IČ DPH SK2020341807
Dátum vzniku 20 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIJOLLA COSMETIC
Pri Vinohradoch 172
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 657 €
Zisk -593 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903420591
Fax(es) 0317898600
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,442
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,379
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,103
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,505
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,869
3. Výrobky (123) - /194/ 729
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,233
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,026
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,026
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 207
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,043
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 321
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,722
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 63
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,442
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,627
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,083
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,695
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,778
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -593
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,527
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 420
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 420
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,584
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,742
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,742
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,384
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 536
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 699
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,223
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,523
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,523
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 288
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 288
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,435
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,657
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 42,823
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 612
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,222
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,414
D. Služby (účtová skupina 51) 3,523
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 23,922
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,858
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,917
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,147
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 51
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 657
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,720
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 290
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 276
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -290
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 367
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -593
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
 • IČO:31389546 DIČ: 2020341807 IČ DPH: SK2020341807
 • Sídlo: VIJOLLA COSMETIC, Pri Vinohradoch 172, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Februára 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.02.2016Zrušené obchodné meno:
   VIJOLLA COSMETIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 172 Bratislava 831 06
   12.08.2009Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 172 Bratislava 831 06
   20.02.1995Nové obchodné meno:
   VIJOLLA COSMETIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným