Vytvoriť faktúru

HPS TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HPS TRADE
IČO 31389554
DIČ 2020321325
IČ DPH SK2020321325
Dátum vzniku 23 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HPS TRADE
Strojnícka 103
82105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 949 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243410285
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,411
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,411
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,855
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,806
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,806
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,556
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 595
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 961
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,411
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,493
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,847
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,847
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,949
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,904
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 154
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 154
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,750
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 292
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 292
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,498
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 896
D. Služby (účtová skupina 51) 896
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -896
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -896
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -989
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,949
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389554 DIČ: 2020321325 IČ DPH: SK2020321325
 • Sídlo: HPS TRADE, Strojnícka 103, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dita Sirotová Anenská 4 Bratislava 811 07 15.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dita Sirotová 6 639 € (100%) Anenská 4 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2003Nové predmety činnosti:
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania obstarávateľských služieb spojených s prenájmom
   leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dita Sirotová Anenská 4 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 15.07.1998
   02.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dita Sirotová Anenská 4 Bratislava 811 07
   27.06.2001Nové sidlo:
   Strojnícka 103 Bratislava 821 05
   26.06.2001Zrušené sidlo:
   Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dita Sirotová Anenská 4 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dita Sirotová Anenská 4 Bratislava 811 07
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Petrík Šoltésovej 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Petrík Šoltésovej 10 Bratislava
   18.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Martin Petrík Šoltésovej 10 Bratislava
   17.05.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   20.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Petrík Šoltésovej 10 Bratislava
   19.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   23.02.1995Nové obchodné meno:
   HPS TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava