Vytvoriť faktúru

DIVIDEND NÁBYTOK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIVIDEND NÁBYTOK
Stav V likvidácii
IČO 31389899
DIČ 2020882292
Dátum vzniku 27 Februára 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DIVIDEND NÁBYTOK
Nová Rožňavská 134/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 255 908 €
Aktíva 3 222 493 €
Vlastný kapitál 21 506 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,664,503
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,662,816
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,662,816
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,662,816
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,687
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,687
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,687
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,664,503
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,234,401
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,190
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,190
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,683
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,683
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,255,908
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,898,904
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,898,904
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,898,424
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,898,424
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 298,842
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 298,842
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,554,270
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 1,553,674
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 596
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,255,428
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,255,428
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,255,908
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4234752.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389899 DIČ: 2020882292
 • Sídlo: DIVIDEND NÁBYTOK, Nová Rožňavská 134/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Februára 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2015Nové obchodné meno:
   DIVIDEND NÁBYTOK a. s. v likvidácii
   16.06.2015Zrušené obchodné meno:
   DIVIDEND NÁBYTOK a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.06.2011
   Ing. Bohuslav Synak - predseda Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.06.2011
   29.10.2013Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04
   28.10.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   02.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.06.2011
   Ing. Bohuslav Synak - predseda Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.06.2011
   01.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kormanová Ondrejovova 20 Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   Ladislav Lackovič Nobelova 48/A Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   25.06.2011Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   24.06.2011Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   14.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kormanová Ondrejovova 20 Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   Ladislav Lackovič Nobelova 48/A Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   13.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kormanová Ondrejovova 20 Bratislava
   Ladislav Lackovič Nobelova 48/A Bratislava
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava
   13.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kormanová Ondrejovova 20 Bratislava
   Ladislav Lackovič Nobelova 48/A Bratislava
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava
   12.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kormanová Levočská 87 Prešov
   Ladislav Lackovič Nobelova 50 Bratislava
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   DIVIDEND NÁBYTOK a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a spracovanie dreva
   výroba nábytku a nábytkárskych komponentov
   maloobchod s drevom, rezivom, nábytkom a nábytkárskym príslušenstvom
   veľkoobchod s drevom, rezivom, nábytkom a nábytkárskym príslušenstvom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zuzana Kormanová Levočská 87 Prešov
   Ladislav Lackovič Nobelova 50 Bratislava
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava