Vytvoriť faktúru

Q - JOB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Q - JOB
IČO 31389911
DIČ 2020304748
IČ DPH SK2020304748
Dátum vzniku 27 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Q - JOB
Gajova 5
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 96 773 €
Zisk -2 600 €
Aktíva 109 707 €
Vlastný kapitál 23 182 €
Kontaktné informácie
Email qjobsro@gmail.com
Phone(s) 0239021443
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 55,064
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 55,064
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 55,064
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 97,553
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,126
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,697
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,444
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 152,617
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,582
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 15,879
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,600
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,035
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 32,168
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 99,867
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,481
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 497
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,488
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 61,401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 96,773
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 96,773
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 95,677
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 44,715
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,837
C. Služby (účtová skupina 51) 19,970
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,736
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 529
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,028
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 21
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,841
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,096
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,251
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,736
M. Nákladové úroky (562) 1,979
N. Kurzové straty (563) 106
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 651
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,736
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,640
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015