Vytvoriť faktúru

D I R E M A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D I R E M A
IČO 31390099
DIČ 2020354424
IČ DPH SK2020354424
Dátum vzniku 09 Februára 1995
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo D I R E M A
Žehrianska 2
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 061 €
Aktíva 30 655 €
Vlastný kapitál 6 639 €
Kontaktné informácie
Email info@studiorelax.sk
Phone(s) 0263830107, 0905720021
Mobile phone(s) 0905207158, 0905720021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,198
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,198
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,576
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,251
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,049
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,146
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,696
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,449
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,639
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,810
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 173
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,137
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 825
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,889
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,866
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,557
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 53,061
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,078
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 45,739
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,244
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 51,613
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 898
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,898
C. Služby (účtová skupina 51) 15,200
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,565
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 624
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,845
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 26
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,557
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,448
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,821
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 391
M. Nákladové úroky (562) 238
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 149
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -391
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,057
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 1,057
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015