Vytvoriť faktúru

BAT Media - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAT Media
IČO 31390129
DIČ 2020304880
IČ DPH SK2020304880
Dátum vzniku 22 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAT Media
Kýčerského 5
81000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 181 €
Zisk -13 265 €
Kontaktné informácie
Email boatpub@boatpub.sk
Phone(s) 0915725379
Mobile phone(s) 0915725379
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 493,163
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 395,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 395,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 395,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,163
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 82,731
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 78,262
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,262
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,469
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,432
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 158
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,274
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 493,163
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,122
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 170
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,925
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 19,925
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -72,592
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,309,849
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,382,441
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,265
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 552,285
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 512,120
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,650
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,650
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,446
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 997
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 440,027
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 332
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 332
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 39,833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,181
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,583
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 598
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,481
D. Služby (účtová skupina 51) 733
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 37
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 711
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,700
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -733
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,006
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,924
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,924
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,005
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,305
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390129 DIČ: 2020304880 IČ DPH: SK2020304880
 • Sídlo: BAT Media, Kýčerského 5, 81000, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubomír Fogaš Pri kolíske 52 Bratislava 831 06 09.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Ľubomír Fogaš 6 640 € (100%) Pri kolíske 52 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.07.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Fogaš Pri kolíske 52 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Fogaš Pri kolíske 52 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 09.08.2004
   01.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.08.2004
   14.08.2004Noví spoločníci:
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.08.2004
   13.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach 900 91
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   Ing. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.01.2004
   15.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach 900 91
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   Ing. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   14.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Ing. Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   24.02.2004Nové obchodné meno:
   BAT Media, spol.s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.01.2004
   23.02.2004Zrušené obchodné meno:
   B.O.A.T. Publicity, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach Skončenie funkcie: 30.01.2004
   05.08.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   04.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   28.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   Ing. Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   27.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   21.06.2001Nové sidlo:
   Kýčerského 5 Bratislava 1 810 00
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach Skončenie funkcie: 30.01.2004
   20.06.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 55 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   16.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   22.02.1995Nové obchodné meno:
   B.O.A.T. Publicity, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 55 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná činnosť a ich sprostredkovanie
   vydavateľská a edičná činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prekladateľská činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti výroby a šírenia videoprogramov a filmu
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom predaja ďalším prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04