Vytvoriť faktúru

TEKSYS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEKSYS
IČO 31390170
DIČ 2020354347
IČ DPH SK2020354347
Dátum vzniku 03 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEKSYS
Topolčianska 1
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 115 778 €
Zisk 5 866 €
Aktíva 19 937 €
Vlastný kapitál 8 627 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244462927
Fax(es) 0244462927
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,803
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,577
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,873
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,873
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,873
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,704
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,400
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 226
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 226
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,803
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,169
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,866
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,634
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 700
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 700
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,531
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,907
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,907
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,940
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 408
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 599
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,677
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 403
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 403
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 115,778
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 115,778
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 113,322
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,456
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,732
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,441
D. Služby (účtová skupina 51) 60,205
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,601
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,685
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,119
4. Sociálne náklady (527, 528) 797
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 238
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 247
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,046
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,132
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 518
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 518
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -517
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,529
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,663
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,663
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,866
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390170 DIČ: 2020354347 IČ DPH: SK2020354347
 • Sídlo: TEKSYS, Topolčianska 1, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04 01.03.2000
  Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05 01.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Borovička 3 320 € (50%) Púpavova 34 Bratislava 841 04
  Alojz Vika 3 320 € (50%) Topolčianská 1 Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Tivadar Turčan Malý Ostrov 73 Dedina Mládeže 946 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tivadar Turčan Malý Ostrov 73 Dedina Mládeže 946 04
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Tivadar Turčan Malý Ostrov 73 Dedina Mládeže 946 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Tivadar Turčan Malý Ostrov 73 Dedina Mládeže 946 04
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Tivadar Turčan Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Tivadar Turčan Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   03.03.1995Nové obchodné meno:
   TEKSYS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Topolčianska 1 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   kovoobrábanie
   galvanizácia kovov
   zámočníctvo
   výroba kovových a nekovových odliatkov stavebného a nábytkového kovania
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Tivadar Turčan Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Tivadar Turčan Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05