Vytvoriť faktúru

CityPro - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CityPro
IČO 31390196
DIČ 2020304891
IČ DPH SK2020304891
Dátum vzniku 28 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CityPro
Panská 14
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 259 398 €
Zisk 52 380 €
Aktíva 1 391 254 €
Vlastný kapitál 373 059 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254419840
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 584,044
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 175,759
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 408,285
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 741,898
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 265,365
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 457,484
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,049
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,325,942
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 425,440
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 365,757
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 52,380
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 900,502
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 30,451
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,501
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,157
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,845
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,499
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 766,250
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 43,300
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 259,398
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 259,398
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 165,208
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,099
C. Služby (účtová skupina 51) 76,800
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,964
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 66,382
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,236
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,727
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 94,190
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 173,499
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 25,629
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 25,179
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 450
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -25,626
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 68,564
P. Daň z príjmov (591, 595) 16,184
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 52,380
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
 • IČO:31390196 DIČ: 2020304891 IČ DPH: SK2020304891
 • Sídlo: CityPro, Panská 14, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Nemec Družstevná 264 Most pri Bratislave 900 46 28.02.1995
  Ing. Gerhard Plaschko Georgistrasse 90a Viedeň 1210 Rakúsko 20.12.2006
  Mag. Verena Plaschko Georgistraße 90a Viedeň 1210 Rakúska republika 27.04.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RE-ARS, spol. s r.o. 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2016Noví spoločníci:
   RE-ARS, spol. s r.o. Panská 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
   12.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Mag. Verena Plaschko Georgistraße 90a Viedeň 1210 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.04.2015
   28.11.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Milan Nemec Družstevná 264 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 28.02.1995
   Ing. Gerhard Plaschko Georgistrasse 90a Viedeň 1210 Rakúsko Vznik funkcie: 20.12.2006
   19.01.2004Nové sidlo:
   Panská 14 Bratislava 811 01
   28.02.1995Nové obchodné meno:
   CityPro spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   realitná agentúra,