Vytvoriť faktúru

ATELIER ART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATELIER ART
IČO 31390218
DIČ 2020304781
IČ DPH SK2020304781
Dátum vzniku 06 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATELIER ART
Radlinského 24C
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 835 €
Zisk -4 919 €
Aktíva 112 070 €
Vlastný kapitál 62 349 €
Kontaktné informácie
Email atelier-art@atelierart.sk
Phone(s) 0255410262, 0255410263, 0245641131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,933
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,933
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,111
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,382
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 77,092
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 764
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,446
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 112,315
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,429
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,617
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 52,092
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,919
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,886
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,390
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 53,242
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,705
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,886
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,651
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 254
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 15,835
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,835
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,281
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,491
C. Služby (účtová skupina 51) 6,550
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 564
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,912
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,266
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,498
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,446
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,794
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 513
M. Nákladové úroky (562) 423
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -513
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,959
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,919
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390218 DIČ: 2020304781 IČ DPH: SK2020304781
 • Sídlo: ATELIER ART, Radlinského 24C, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Ľubomír Boháč Na Vŕšku 4 Bratislava 811 01 06.03.1995
  Ing. arch. Katarína Boháčová Na Vŕšku 339/4 Bratislava-Staré Mesto 811 01 20.01.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Ľubomír Boháč 6 639 € (89.8%) Na Vŕšku 4 Bratislava 811 01
  Ing. arch. Katarína Boháčová 750 € (10.2%) Na Vŕšku 339/4 Bratislava-Staré Mesto 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. arch. Katarína Boháčová Na Vŕšku 339/4 Bratislava-Staré Mesto 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Katarína Boháčová Na Vŕšku 339/4 Bratislava-Staré Mesto 811 01 Vznik funkcie: 20.01.2015
   28.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Na Vŕšku 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 06.03.1995
   08.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava
   02.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Na Vŕšku 4 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava
   Ing. arch. Marián Jurča Bajkalská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava
   Ing. arch. Marián Jurča Bajkalská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava
   Ing. arch. Marián Jurča Bajkalská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.07.1996Nové predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb bytových a občianskych stavieb/vrátane vybavenosti sídlištných celkov
   kúpa, predaj nehnuteľnosti
   06.03.1995Nové obchodné meno:
   ATELIER ART, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 24C Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, kúpa predaj tovaru, maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   grafické služby a realizácia interiérov
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava
   Ing. arch. Marián Jurča Bajkalská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava