Vytvoriť faktúru

TC-Com - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TC-Com
IČO 31390226
DIČ 2020860171
IČ DPH SK2020860171
Dátum vzniku 07 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TC-Com
Jablonka 103
90621
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 405 €
Zisk 25 103 €
Aktíva 58 752 €
Vlastný kapitál 9 661 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903533775
Mobile phone(s) +421903533775
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,286
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,286
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,286
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,392
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,574
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,165
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,539
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 67,678
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,764
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 376
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,647
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,103
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,914
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,015
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,964
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,087
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,356
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 745
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,776
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,633
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -8,698
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 133,405
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 80,881
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,524
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 106,288
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,126
C. Služby (účtová skupina 51) 27,800
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,400
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,907
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,027
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,028
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,117
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,955
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 147
X. Výnosové úroky (662) 3
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 144
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,161
M. Nákladové úroky (562) 28
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,133
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,014
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 25,103
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390226 DIČ: 2020860171 IČ DPH: SK2020860171
 • Sídlo: TC-Com, Jablonka 103, 90621, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Marca 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2007Nové sidlo:
   Jablonka 103 Jablonka 906 21
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ušiak Jablonka 103 Jablonka 906 21
   17.04.2007Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Ušiak Jablonka 103 Myjava 906 21
   19.02.1996Nové obchodné meno:
   TC-Com s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ušiak Jablonka 103 Myjava 906 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ušiak Jablonka 103 Myjava 906 21
   18.02.1996Zrušené obchodné meno:
   Pecom Real s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Pecom s.r.o. Tomášikova 26 Bratislava
   Ing. Peter Kučera Studenohorská 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučera Studenohorská 40 Bratislava
   13.06.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučera Studenohorská 40 Bratislava
   12.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Center Immobilien Service s.r.o. Hlaváčikova 26 Bratislava
   07.03.1995Nové obchodné meno:
   Pecom Real s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť realitnej agentúry
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   leasing tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pecom s.r.o. Tomášikova 26 Bratislava
   Center Immobilien Service s.r.o. Hlaváčikova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kučera Studenohorská 40 Bratislava