Vytvoriť faktúru

PNEUMAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PNEUMAX
IČO 31390242
DIČ 2020321336
IČ DPH SK2020321336
Dátum vzniku 24 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PNEUMAX
Bazová 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 014 €
Zisk 1 198 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255410132, +421255422986
Fax(es) 0245644401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,038
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,038
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,038
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 217,922
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,124
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,401
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 218,960
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,454
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 759
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,858
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,198
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 205,506
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,403
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 203,810
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,222
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,375
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,982
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 188,231
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 293
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 71,014
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 62,910
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,104
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 68,339
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 14,105
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,067
C. Služby (účtová skupina 51) 16,164
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,292
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,358
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,675
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,678
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 517
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 517
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -517
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,158
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,198
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390242 DIČ: 2020321336 IČ DPH: SK2020321336
 • Sídlo: PNEUMAX, Bazová 8, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06 11.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Pastucha 13 280 € (100%) Estónska 47 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   12.02.2001Noví spoločníci:
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 2 821 06
   11.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   PNEUMAX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   10.03.1996Zrušené obchodné meno:
   CARECA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Planét 11 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08
   24.02.1995Nové obchodné meno:
   CARECA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Planét 11 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08