Vytvoriť faktúru

AUDITEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUDITEX
IČO 31390251
DIČ 2020304946
IČ DPH SK2020304946
Dátum vzniku 24 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDITEX
Astrova 46
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 115 752 €
Zisk 3 133 €
Kontaktné informácie
Email auditex@auditex.sk
Phone(s) 0255562652
Fax(es) 0255562652
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 54,174
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,446
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,446
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,884
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,562
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,740
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,220
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,220
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,072
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,072
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,072
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,448
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 632
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,816
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,988
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,988
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,174
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,475
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,714
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,714
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,628
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,628
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,133
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,699
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 740
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 740
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,502
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,435
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,435
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,684
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,072
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,705
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,499
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,457
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,457
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 115,752
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 115,752
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,080
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 108,673
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,749
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,290
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,012
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,067
D. Služby (účtová skupina 51) 37,308
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 55,573
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 42,747
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,868
4. Sociálne náklady (527, 528) 958
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,720
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,487
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,487
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,123
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,462
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 64,366
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 146
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 146
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 146
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -144
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,318
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,185
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,185
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390251 DIČ: 2020304946 IČ DPH: SK2020304946
 • Sídlo: AUDITEX, Astrova 46, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Doc. Ing. Mária Heribanová, CSc. K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82 04.07.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Doc. Ing. Mária Heribanová, CSc. 4 000 € (57.1%) K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82
  Radovan Grežďo 3 000 € (42.9%) Bernolákova 180 Chynorany 956 33
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.06.2014Noví spoločníci:
   Radovan Grežďo Bernolákova 180 Chynorany 956 33
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.12.2010Nové sidlo:
   Astrova 46 Bratislava 821 01
   21.12.2010Zrušené sidlo:
   Jelačičová 8 Bratislava 821 08
   09.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.2002Nové obchodné meno:
   AUDITEX s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82 Vznik funkcie: 04.07.2002
   11.09.2002Zrušené obchodné meno:
   HSC s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 04.07.2002
   26.06.2000Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   forfaiting
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   30.05.1997Nové obchodné meno:
   HSC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelačičová 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   29.05.1997Zrušené obchodné meno:
   HESA consulting s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   24.02.1995Nové obchodné meno:
   HESA consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva, činnosť účtovného poradcu, činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 04.07.2002