Vytvoriť faktúru

CONGRESS SERVICE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONGRESS SERVICE SLOVAKIA
IČO 31390315
DIČ 2020321314
IČ DPH SK2020321314
Dátum vzniku 27 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONGRESS SERVICE SLOVAKIA
Palackého 22
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 106 737 €
Zisk -86 242 €
Aktíva 2 588 509 €
Vlastný kapitál 1 033 794 €
Kontaktné informácie
Email congress.service@reduta.sk
Phone(s) 0254435242, 0254435257, 0903265543
Mobile phone(s) +421903265543, +421911161017, 0903265543, 0911161017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,420,372
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,160,997
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,160,997
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 303,639
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,827,444
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,777
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,137
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 259,024
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,814
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,898
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,916
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 197,363
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 196,992
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196,992
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 371
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,847
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,971
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,876
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 351
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 351
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,420,372
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 980,732
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 763,461
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 763,461
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 55,712
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 55,712
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 247,801
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 496,919
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -249,118
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -86,242
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,439,640
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,021,654
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,004,573
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17,081
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 395,729
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 69,674
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,674
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 261,111
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,841
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,269
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,734
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 22,257
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,257
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,102,764
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,106,737
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 161,472
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 421,732
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 519,560
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 3,935
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,154,176
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 96,361
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 222,816
D. Služby (účtová skupina 51) 180,738
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 483,523
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 351,350
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 119,697
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,476
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,585
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 151,159
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 151,159
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -11,993
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,987
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -47,439
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 606,784
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,718
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,718
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,718
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,640
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 38,797
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 38,797
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,843
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,922
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -83,361
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -86,242
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390315 DIČ: 2020321314 IČ DPH: SK2020321314
 • Sídlo: CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, Palackého 22, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Sylvia Ladeinová Korytnícka 2 Bratislava 821 07 24.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MERK REALITY a.s. 763 461 € (100%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.2010Nové sidlo:
   Palackého 22 Bratislava 811 02
   18.10.2010Zrušené sidlo:
   Medená 3 Bratislava 811 02
   04.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Sylvia Ladeinová Korytnícka 2 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.03.2009
   03.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Šimeková Lesná ul. 13 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 20.01.2009
   07.02.2009Noví spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Šimeková Lesná ul. 13 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 20.01.2009
   06.02.2009Zrušeny spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Teplá Bagarova 4 Bratislava 841 01
   27.10.2003Noví spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   26.10.2003Zrušeny spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   31.10.2001Nové sidlo:
   Medená 3 Bratislava 811 02
   30.10.2001Zrušené sidlo:
   Palackého 24 Bratislava 811 02
   04.10.2000Noví spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   03.10.2000Zrušeny spoločníci:
   SATUR a.s. IČO: 31 391 966 Miletičova 1 Bratislava 824 72
   16.11.1999Nové sidlo:
   Palackého 24 Bratislava 811 02
   15.11.1999Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 824 72
   26.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Marta Teplá Bagarova 4 Bratislava 841 01
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mazák Palkovičova 11 Bratislava
   22.01.1999Nové obchodné meno:
   CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 824 72
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mazák Palkovičova 11 Bratislava
   21.01.1999Zrušené obchodné meno:
   CASINO CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 14 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dobrovodský Gercenova 19 Bratislava
   22.05.1998Noví spoločníci:
   SATUR a.s. IČO: 31 391 966 Miletičova 1 Bratislava 824 72
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dobrovodský Gercenova 19 Bratislava
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Casinos Slovakia, a.s. Miletičova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava
   22.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava
   21.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Stefan Harra Ružová dolina 13 Bratislava
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   CASINO CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 14 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   všetky gastronomické služby - pohostinská činnosť
   realizácia usporiadateľských služieb ako napr. výstav, vernisážií, módnych prehliadok, tlačových konferencií, koncertov, podnikových slávností, prezentácií
   prevádzkovanie hotelov
   Noví spoločníci:
   Casinos Slovakia, a.s. Miletičova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stefan Harra Ružová dolina 13 Bratislava
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava