Vytvoriť faktúru

HERBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HERBA
IČO 31390421
DIČ 2020354314
IČ DPH SK2020354314
Dátum vzniku 09 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERBA
Švabinského 4a
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 159 153 €
Zisk 326 €
Aktíva 112 767 €
Vlastný kapitál 74 963 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254776682, 0254776683, 0905174588
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 59,425
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,134
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,908
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 431
3. Výrobky (123) - /194/ 10,477
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46,203
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 46,203
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,203
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,023
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,018
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,005
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 291
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 291
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,425
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,789
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,277
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 913
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 913
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,969
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 146,006
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -130,037
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 326
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,636
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,455
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,455
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,841
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,391
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,391
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,475
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,454
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,521
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,340
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 174,553
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 159,153
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,857
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 172,696
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -24,045
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,645
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,373
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,321
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,196
D. Služby (účtová skupina 51) 86,908
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,375
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,445
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,930
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 567
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,780
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,083
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,252
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 681
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 681
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 571
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,252
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 528
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 202
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 202
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390421 DIČ: 2020354314 IČ DPH: SK2020354314
 • Sídlo: HERBA, Švabinského 4a, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava 831 01 03.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Milan Lehký 6 640 € (100%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.09.2012Nové obchodné meno:
   HERBA, spol. s. r. o.
   20.09.2012Zrušené obchodné meno:
   HERBA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Maroš Podzáhradná 60/L Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Maroš Borinka 326 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 02.10.2007
   20.02.2010Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lehký Bárdošova 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ivan Maroš Podzáhradná 60/L Bratislava 821 06
   19.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava 831 01
   Ivan Maroš Borinka 326 Borinka 900 31
   17.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ivan Maroš Borinka 326 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 02.10.2007
   16.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava 851 01
   27.06.2007Noví spoločníci:
   Ivan Maroš Borinka 326 Borinka 900 31
   26.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava 851 01
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava 831 01
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava 831 01
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava 851 01
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava
   09.03.1995Nové obchodné meno:
   HERBA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 4a Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru a predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných a viazaných živností uvedených v prílohe 1 a 2 živnostenského zákona
   nákup a predaj periodickej a neperiodickej tlače
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava