Vytvoriť faktúru

AS-CENTRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AS-CENTRUM
IČO 31390528
DIČ 2020321391
IČ DPH SK2020321391
Dátum vzniku 06 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AS-CENTRUM
Osuského 42
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 656 €
Zisk -394 €
Aktíva 504 347 €
Vlastný kapitál 10 659 €
Kontaktné informácie
Email ascentrum@ascentrum.sk
Phone(s) 0252731477
Fax(es) 0252731477
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,741
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,741
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,741
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 477,167
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 73,530
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 366,895
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,381
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,626
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 478,908
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,265
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,705
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 60,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,117
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -58,163
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -394
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 468,643
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 468,643
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 170,827
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,421
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,395
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 287,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,656
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,656
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,011
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 815
C. Služby (účtová skupina 51) 440
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 90
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,666
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 645
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,255
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 80
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 566
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -394
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390528 DIČ: 2020321391 IČ DPH: SK2020321391
 • Sídlo: AS-CENTRUM, Osuského 42, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viktor Janček Osuského 42 Bratislava 851 03 15.08.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Viktor Janček 3 353 € (50%) Osuského 42 Bratislava 851 03
  RSDr. Jozef Janček 3 353 € (50%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.02.2006Noví spoločníci:
   RSDr. Jozef Janček Ľudovíta Fullu 17 Bratislava 841 05
   02.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 15.08.2003
   18.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Viktor Janček Osuského 42 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 15.08.2003
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 15.08.2003
   17.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Jozef Janček Ľudovíta Fullu 17 Bratislava
   16.08.2001Nové sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Viktor Janček Osuského 42 Bratislava 851 03
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Jozef Janček Ľudovíta Fullu 17 Bratislava
   15.08.2001Zrušené sidlo:
   Trenčianská 56 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Slávka Antašová Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava
   06.03.1995Nové obchodné meno:
   AS-CENTRUM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianská 56 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba pleteného tovaru
   sprostredkovanie obchodu
   opravy odevov
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   čistenie budov /okrem dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie/
   upratovacie práce
   výroba stolných a podobných textilných výrobkov pre domácnosť
   výroba pracovných odevov
   výroba iných odevov a doplnkov
   výroba vrchného ošatenia
   Noví spoločníci:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Slávka Antašová Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava