Vytvoriť faktúru

KOMPAKT SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMPAKT SERVIS
IČO 31390561
DIČ 2020337803
IČ DPH SK2020337803
Dátum vzniku 08 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMPAKT SERVIS
Dostojevského rad 21
81109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -52 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,546
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,494
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -52
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,546
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,546
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 52
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -52
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -52
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -52
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4240919.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015