Vytvoriť faktúru

European Consulting Group v skratke ECG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno European Consulting Group v skratke ECG
IČO 31390579
DIČ 2020334470
IČ DPH SK2020334470
Dátum vzniku 07 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo European Consulting Group v skratke ECG
Lopúchova 9/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 403 €
Zisk -2 844 €
Aktíva 278 140 €
Vlastný kapitál -3 912 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421910450900, +421910888222
Fax(es) 0254793601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 359
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 340
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 311
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 311
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 359
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,755
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,551
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,551
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,844
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,114
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,764
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 755
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 755
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,897
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 152
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,311
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,403
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,312
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 83
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,028
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,166
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 539
D. Služby (účtová skupina 51) 2,283
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 28
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,625
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,676
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 260
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 259
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -259
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,884
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390579 DIČ: 2020334470 IČ DPH: SK2020334470
 • Sídlo: European Consulting Group v skratke ECG, Lopúchova 9/A, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Hojda Pod násypom 7/E/4612 Bratislava 841 03 04.08.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Imperia Consulting Company s.r.o. 3 320 € (50%) Bratislava 831 01
  IVMO - real, s.r.o. 3 320 € (50%) Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.09.2014Nové obchodné meno:
   European Consulting Group s.r.o. v skratke ECG s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lopúchova 9/A Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Imperia Consulting Company s.r.o. Lopúchova 9 Bratislava 831 01
   IVMO - real, s.r.o. Pod násypom 7/E/4612 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Hojda Pod násypom 7/E/4612 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 04.08.2014
   10.09.2014Zrušené obchodné meno:
   Technická hydraulika Slovakia spol. s r.o. v skratke: THS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Višňová 2 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava 831 01
   Wolfgang Harrer Postgasse 13 Wien 1140 Rakúska republika
   Richard Gunacker Stallbach 21 Kasten 3072 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zachar - konateľ Višňová 2 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.03.1995
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava 831 01
   Wolfgang Harrer Postgasse 13 Wien 1140 Rakúska republika
   Richard Gunacker Stallbach 21 Kasten 3072 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zachar - konateľ Višňová 2 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.03.1995
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava 831 01
   Richard Gunacker Luftbadgasse 15/5 Wien 1060 Rakúska republika
   Wolfgang Harrer Postgasse 13 Wien 1140 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava 831 01
   11.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava 831 01
   Richard Gunacker Luftbadgasse 15/5 Wien 1060 Rakúska republika
   Wolfgang Harrer Postgasse 13 Wien 1140 Rakúska republika
   10.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava 831 01
   Richard Gunacker Luftbadgasse 15/5 Wien 1060 Rakúska republika
   Wolfgang Harrer Postgasse 13 Wien 1140 Rakúska republika
   09.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava 831 01
   Richard Gunacker Luftbadgasse 15/5 Wien 1060 Rakúska republika
   Wolfgang Harrer Postgasse 13 Wien 1140 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava 831 01
   08.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava
   Richard Gunacker Luftbadgasse 15/5 Wien 1060 Rakúska republika
   Wolfgang Harrer Postgasse 13 Wien 1140 Rakúska republika
   Thomas Putz Wienerstrasse 15/2/1 Bad Deutsch - Altenburg Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava
   07.03.1995Nové obchodné meno:
   Technická hydraulika Slovakia spol. s r.o. v skratke: THS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 2 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava
   Richard Gunacker Luftbadgasse 15/5 Wien 1060 Rakúska republika
   Wolfgang Harrer Postgasse 13 Wien 1140 Rakúska republika
   Thomas Putz Wienerstrasse 15/2/1 Bad Deutsch - Altenburg Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Zachar Višňová 2 Bratislava