Vytvoriť faktúru

KRONOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KRONOS
IČO 31390676
DIČ 2020321380
Dátum vzniku 13 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRONOS
Závadská 16
83106
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 0
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 0
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 0
4. Sociálne náklady (527, 528) 0
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255735.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390676 DIČ: 2020321380
 • Sídlo: KRONOS, Závadská 16, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Rimeš Závadská 16 Bratislava 831 06 10.02.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Rimeš 19 123 € (80%) Závadská 16 Bratislava 831 06
  Peter Rimeš 4 781 € (20%) Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2003Nové sidlo:
   Závadská 16 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rimeš Závadská 16 Bratislava 831 06
   Peter Rimeš Skalická cesta 12 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rimeš Závadská 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.02.2003
   19.11.2003Zrušené sidlo:
   Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   09.05.2001Nové sidlo:
   Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Noví spoločníci:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Klincová 39 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bóc Podhájska 163 Budmerice 900 86
   Peter Darfaš Nezábudkova 14 Bratislava 821 01
   Pavol Kolárik Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mária Koláriková Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Ľuboš Kovačič Planét 6 Bratislava 821 02
   Ivan Kulifaj Pri Kríži 36 Bratislava 842 01
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ján Minárik J. Kostku 2429/10 Malacky 901 01
   Ladislav Molnár Horná Pôtoň 930 36
   Rastislav Novák Jána Stanislava 11 Bratislava 841 05
   Vladimír Pavlis Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Vladimír Petráš Bernolákova 11 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Pračko J. Kráľa 11 Bratislava 821 06
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02
   13.03.1995Nové obchodné meno:
   KRONOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klincová 39 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
   prenájom motorových vozidiel, leasing
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovacia činnosť
   Noví spoločníci:
   Vojtech Bóc Podhájska 163 Budmerice 900 86
   Peter Darfaš Nezábudkova 14 Bratislava 821 01
   Pavol Kolárik Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mária Koláriková Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Ľuboš Kovačič Planét 6 Bratislava 821 02
   Ivan Kulifaj Pri Kríži 36 Bratislava 842 01
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ján Minárik J. Kostku 2429/10 Malacky 901 01
   Ladislav Molnár Horná Pôtoň 930 36
   Rastislav Novák Jána Stanislava 11 Bratislava 841 05
   Vladimír Pavlis Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Vladimír Petráš Bernolákova 11 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Pračko J. Kráľa 11 Bratislava 821 06
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02