Vytvoriť faktúru

INTERGLOBAD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERGLOBAD
IČO 31390773
DIČ 2020330268
Dátum vzniku 08 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERGLOBAD
Teslová 5/212
82102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -567 €
Aktíva 89 €
Vlastný kapitál -758 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 102
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 102
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 102
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 65
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 102
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,325
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 48,671
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 592
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 592
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -56,661
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 280
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -56,941
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -567
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,427
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 747
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 747
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 680
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 87
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -87
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -567
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3932210.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390773 DIČ: 2020330268
 • Sídlo: INTERGLOBAD, Teslová 5/212, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Kvasnica Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06 21.06.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Kvasnica 6 640 € (100%) Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.06.2011Nové sidlo:
   Teslová 5/212 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Jozef Kvasnica Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kvasnica Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 21.06.2011
   24.06.2011Zrušené sidlo:
   Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   19.05.2005Nové sidlo:
   Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   18.05.2005Zrušené sidlo:
   Martinská 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   28.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   27.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   26.06.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   19.11.1997Noví spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   18.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05
   08.03.1995Nové obchodné meno:
   INTERGLOBAD, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martinská 56 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zaobstarávanie správy nehnuteľností a výkon práv a povinností vyplávajúcich z vlastníckych vzťahov a verejno - právnych vzťahov v rozsahu voľnej živnosti
   prenajímanie nebytových priestorov na obchodné účely a účely služieb a technicko - hospodárske a prevádzkové spravovanie objektov a ich priľahlých spoločných priestorov a zariadené (hospodárska správa objektov)
   vykonávanie obchodnej činnosti v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05