Vytvoriť faktúru

ČISTAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ČISTAM
Stav Zrušená
IČO 31390871
DIČ 2020807745
Dátum vzniku 16 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČISTAM
Gorkého 13
81101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,307
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,307
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,307
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,307
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,307
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,827
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,332
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,332
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Files
3904125.tif
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
 • IČO:31390871 DIČ: 2020807745
 • Sídlo: ČISTAM, Gorkého 13, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2016Zrušené obchodné meno:
   ČISTAM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gorkého 13 Bratislava 811 01
   12.03.1998Nové sidlo:
   Gorkého 13 Bratislava 811 01
   16.03.1995Nové obchodné meno:
   ČISTAM, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným