Vytvoriť faktúru

BRITT MARKETING SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRITT MARKETING SLOVAKIA
IČO 31390897
DIČ 2020807767
Dátum vzniku 15 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRITT MARKETING SLOVAKIA
Fučíkova 30
08501
Bardejov
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,858
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 199
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 199
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 199
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,659
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,066
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,066
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,593
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 597
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 597
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 996
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,858
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,822
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,036
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,003
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,523
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,523
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Files
4240587.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015