Vytvoriť faktúru

KINO-EX-PORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KINO-EX-PORT
IČO 31390919
DIČ 2020330279
IČ DPH SK2020330279
Dátum vzniku 15 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KINO-EX-PORT
Hríbová 19
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 €
Zisk -2 763 €
Aktíva 3 124 €
Vlastný kapitál 2 399 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,771
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,771
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,771
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 532
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 532
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,303
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 636
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 73,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -76,572
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,763
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,667
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,667
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 449
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,218
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 60
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 60
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,823
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,222
C. Služby (účtová skupina 51) 1,383
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 218
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,763
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,545
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,763
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,763
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390919 DIČ: 2020330279 IČ DPH: SK2020330279
 • Sídlo: KINO-EX-PORT, Hríbová 19, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Župánek Hríbová 19 Bratislava 15.03.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Župánek 6 639 € (100%) Hríbová 19 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.08.2002Nové obchodné meno:
   KINO-EX-PORT spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Župánek Hríbová 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Župánek Hríbová 19 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1995
   27.08.2002Zrušené obchodné meno:
   DINO - M Slovakia spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Župánek Hríbova 19 Bratislava
   Pavel Bareš Slunečnicová 32 Praha Česká republika
   Ing. Jiří Kubánek Albrechtove námestie 3101 Praha 10 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Župánek Hríbova 19 Bratislava
   15.03.1995Nové obchodné meno:
   DINO - M Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hríbová 19 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Župánek Hríbova 19 Bratislava
   Pavel Bareš Slunečnicová 32 Praha Česká republika
   Ing. Jiří Kubánek Albrechtove námestie 3101 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Župánek Hríbova 19 Bratislava