Vytvoriť faktúru

SD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SD
IČO 31390927
DIČ 2020341818
Dátum vzniku 15 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SD
Bardošova 20
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 925 €
Zisk -84 515 €
Aktíva 2 844 885 €
Vlastný kapitál -579 792 €
Kontaktné informácie
Email kostelnik@silscrap.cz
Phone(s) 0254789090, 0254789091, 0254789092, 0254791162, 0254791164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,830,038
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 497
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 497
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 497
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,829,541
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,829,541
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,749
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,749
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,826,620
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 172
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,830,038
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -664,307
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,834
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,834
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,875
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -627,501
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -627,501
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -84,515
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,493,737
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 74,013
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,347
12. Odložený daňový záväzok (481A) 71,666
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,418,925
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 327,551
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 327,551
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 682,582
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,408,669
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 799
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 799
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 608
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 608
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 61,851
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,925
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,625
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 97,483
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,518
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -5,893
D. Služby (účtová skupina 51) 6,855
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) -14,057
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,489
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -15,546
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 22,943
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,046
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -87,558
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,926
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51,926
XII. Kurzové zisky (663) 51,926
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,928
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2
O. Kurzové straty (563) 51,926
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -87,560
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -3,045
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,525
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -84,515
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390927 DIČ: 2020341818
 • Sídlo: SD, Bardošova 20, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jindřich Švábenský Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika 23.11.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jindřich Švábenský 29 875 € (75%) Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika
  Ing. Marián Králik 9 959 € (25%) Bárdošova 20 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.12.2012Noví spoločníci:
   Jindřich Švábenský Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jindřich Švábenský Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika Vznik funkcie: 23.11.2012
   06.12.2012Zrušeny spoločníci:
   DEMONTA Trade SE Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1995
   Bc. Jiří Trnka Myslivní 47 Brno 623 00 Česká republika Vznik funkcie: 23.04.2010
   01.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Bc. Jiří Trnka Myslivní 47 Brno 623 00 Česká republika Vznik funkcie: 23.04.2010
   30.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš Králik Tupolevova 1003/15 Bratislava- Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2010
   10.03.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Lukáš Králik Tupolevova 1003/15 Bratislava- Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2010
   09.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.08.2007Noví spoločníci:
   DEMONTA Trade SE Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   28.08.2007Zrušeny spoločníci:
   DEMONTA Trade a.s. Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   03.04.2007Noví spoločníci:
   DEMONTA Trade a.s. Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   02.04.2007Zrušeny spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   08.06.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   07.06.2006Zrušeny spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Kšírova 116/492 Brno 619 00 Česká republika
   10.05.2005Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Noví spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Kšírova 116/492 Brno 619 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1995
   09.05.2005Zrušeny spoločníci:
   SD - Obchodná spoločnosť s.r.o. IČO: 44 012 764 Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava
   01.10.2001Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   21.05.2001Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   15.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava
   SD - Obchodná spoločnosť s.r.o. IČO: 44 012 764 Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava
   14.06.1999Zrušeny spoločníci:
   SD - Obchodní spoločnost s.r.o. Brno Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava
   15.03.1995Nové obchodné meno:
   SD - spoločnosť, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bardošova 20 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kovových a nekovových materiálov a výrobkov z nich a odpadov v rámci voľnej živnosti
   kúpa materiálov, tovaru a ich ďalšie prepracovanie za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   SD - Obchodní spoločnost s.r.o. Brno Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava