Vytvoriť faktúru

TKD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TKD
IČO 31390943
DIČ 2020334536
IČ DPH SK2020334536
Dátum vzniku 13 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TKD
Lidická 25
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 333 €
Zisk 2 313 €
Aktíva 2 446 €
Vlastný kapitál -6 154 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905700303
Mobile phone(s) 0905700303
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,848
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,107
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,646
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,848
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,716
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 91
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -17,760
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,313
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,564
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,364
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 258
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,510
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,596
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 25,333
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,632
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,701
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,941
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 13,551
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,102
C. Služby (účtová skupina 51) 6,162
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 126
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,392
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,518
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 119
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 119
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -119
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,273
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,313
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016