Vytvoriť faktúru

TELEMAG Plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELEMAG Plus
IČO 31390960
DIČ 2020334558
Dátum vzniku 16 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELEMAG Plus
Liptovská 2/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -780 €
Vlastný kapitál -32 453 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 350
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 350
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 183
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 183
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 167
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 167
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 350
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,936
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,190
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,190
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -33,985
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,297
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,282
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -780
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,286
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,286
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,933
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,933
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,873
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 300
D. Služby (účtová skupina 51) 300
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -300
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -300
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -300
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -780
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4444132.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390960 DIČ: 2020334558
 • Sídlo: TELEMAG Plus, Liptovská 2/A, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01 09.04.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Dušan Mráz 1 594 € (24%) Vígľašská 7 Bratislava 851 01
  JUDr. Rudolf Adamčík 5 046 € (76%) 1.mája 202/12 Limbach 900 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.05.2004Nové sidlo:
   Liptovská 2/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1.mája 202/12 Limbach 900 01
   04.05.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 820 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1.mája 202/12 Limbach 900 01
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   09.04.2001Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01
   08.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. mája 202/12 Limbach 900 01
   08.06.1999Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 820 05
   Noví spoločníci:
   PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01
   JUDr. Rudolf Adamčík 1.mája 202/12 Limbach 900 01
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   07.06.1999Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík Bárdošová 12 Bratislava 831 01
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01
   16.03.1995Nové obchodné meno:
   TELEMAG Plus, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod - všeobecná obchodná činnosť vrátane nákupu, predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu všeobecná obchodná činnosť vrátane nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a požičiavanie zvukovoobrazových záznamov a zvukových záznamov
   maloobchod - predaj nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík Bárdošová 12 Bratislava 831 01
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. mája 202/12 Limbach 900 01