Vytvoriť faktúru

NEXUS reklama tlač marketing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NEXUS reklama tlač marketing
IČO 31390978
DIČ 2020305001
IČ DPH SK2020305001
Dátum vzniku 16 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEXUS reklama tlač marketing
Beskydská 9
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 234 006 €
Zisk -2 619 €
Aktíva 1 018 259 €
Vlastný kapitál 7 202 €
Kontaktné informácie
Email nexusrtm@nexusrtm.sk
Phone(s) 0257201601
Fax(es) 0257201602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 819,077
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 819,077
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,592
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 149,192
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 48,507
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 823
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 99,862
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 968,269
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,583
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -267
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,619
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 963,686
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 963,686
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,281
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,308
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,997
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 945,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 234,006
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,383
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 232,407
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 216
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 235,439
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,880
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,622
C. Služby (účtová skupina 51) 108,670
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,184
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,116
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 76,938
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,029
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,433
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 96,618
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 230
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 229
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -225
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,658
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,619
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390978 DIČ: 2020305001 IČ DPH: SK2020305001
 • Sídlo: NEXUS reklama tlač marketing, Beskydská 9, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Andrej Štefko Špitálska 57 Bratislava 811 08 16.03.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Andrej Štefko 6 639 € (100%) Špitálska 57 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.09.2013Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   21.12.2011Nové sidlo:
   Beskydská 9 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   20.12.2011Zrušené sidlo:
   Špitálska 57 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Viktor Štefko Špitálska 57 Bratislava 811 08
   31.07.2005Noví spoločníci:
   Andrej Štefko Špitálska 57 Bratislava 811 08
   Viktor Štefko Špitálska 57 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Štefko Špitálska 57 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 16.03.1995
   30.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   23.06.1998Noví spoločníci:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   22.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   27.02.1996Noví spoločníci:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   26.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Viktor Cicko Krásnohorská 7 Bratislava
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Cicko Krásnohorská 7 Bratislava
   16.03.1995Nové obchodné meno:
   NEXUS reklama tlač marketing spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 57 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   sprostredkovanie výkonu kovoobrábacích činností
   polygrafické práce
   Noví spoločníci:
   Viktor Cicko Krásnohorská 7 Bratislava
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viktor Cicko Krásnohorská 7 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava