Vytvoriť faktúru

Bendis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bendis
IČO 31390986
DIČ 2020305089
IČ DPH SK2020305089
Dátum vzniku 15 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bendis
Remeselnícka 1108/12
96901
Banská Štiavnica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 532 €
Zisk 7 579 €
Aktíva 47 563 €
Vlastný kapitál 42 067 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421456921474
Mobile phone(s) +421905313077
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,470
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,283
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,283
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,283
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,117
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,205
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,205
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,205
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,912
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 42,770
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,142
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 70
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 70
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,470
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,645
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,929
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,929
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 33,498
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 33,498
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,579
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,825
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 449
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 449
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,376
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 223
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,153
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,532
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,532
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,025
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,507
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,842
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,750
D. Služby (účtová skupina 51) 9,985
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 148
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,974
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,974
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,985
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,690
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,290
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 909
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 253
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 253
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 656
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -909
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,781
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,202
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,202
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,579
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31390986 DIČ: 2020305089 IČ DPH: SK2020305089
 • Sídlo: Bendis, Remeselnícka 1108/12, 96901, Banská Štiavnica
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2010Nové obchodné meno:
   Bendis s. r. o.
   Nové sidlo:
   Remeselnícka 1108/12 Banská Štiavnica 969 01
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Bendis Remeselnícka 1108/12 Banská Štiavnica 969 01 Vznik funkcie: 14.04.2003
   02.11.2010Zrušené obchodné meno:
   Bendis & Kierulf, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   15 Hrubý Šúr 925 25
   Zrušeny spoločníci:
   Bjorn Kierulf 15 Hrubý Šúr 969 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bjorn Kierulf 15 Hrubý Šúr 969 00 Vznik funkcie: 14.04.2003
   Anton Bendis Dr. Straku 10 Banská Štiavnica 969 00 Vznik funkcie: 14.04.2003
   14.04.2003Nové obchodné meno:
   Bendis & Kierulf, s.r.o.
   Nové sidlo:
   15 Hrubý Šúr 925 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   spracovanie návrhov-desing
   Noví spoločníci:
   Anton Bendis Remeselnícka 1108/12 Banská Štiavnica 969 01
   Bjorn Kierulf 15 Hrubý Šúr 969 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bjorn Kierulf 15 Hrubý Šúr 969 00 Vznik funkcie: 14.04.2003
   Anton Bendis Dr. Straku 10 Banská Štiavnica 969 00 Vznik funkcie: 14.04.2003