Vytvoriť faktúru

NOVA consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVA consulting
IČO 31391001
DIČ 2020807789
Dátum vzniku 17 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVA consulting
Heydukova 29
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 570 €
Zisk 1 098 €
Aktíva 93 220 €
Vlastný kapitál 91 390 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903550580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,660
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,660
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,660
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,758
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 249
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,144
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 283
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,082
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 94,418
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,489
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 84,087
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,098
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,929
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 133
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,326
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,075
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 251
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 470
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,570
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,570
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 897
C. Služby (účtová skupina 51) 897
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,673
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,673
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 96
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 96
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -95
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,578
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,098
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4232410.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015