Vytvoriť faktúru

ELISA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELISA
IČO 31391061
DIČ 2020334547
IČ DPH SK2020334547
Dátum vzniku 03 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELISA
Nám. A. Hlinku 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 391 632 €
Zisk 250 150 €
Aktíva 1 168 326 €
Vlastný kapitál 955 865 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244886182, 0244873604, 44886159
Fax(es) 0244886175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,103,929
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 789,247
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 789,247
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,319
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 672,451
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 514
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 963
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 312,604
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,233
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,233
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,233
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 150,000
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 150,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 125,371
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 96
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 125,275
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,078
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,078
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,103,929
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,006,015
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 380,685
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,494
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 367,046
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 367,046
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 250,150
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,962
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 659
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 659
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 63,971
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,806
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,806
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,835
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,400
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,930
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 332
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 32,952
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 32,952
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 380,687
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 391,632
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 380,687
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,945
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,973
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 143
D. Služby (účtová skupina 51) 40,346
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 463
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 343
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 120
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,624
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,568
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,568
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -24,682
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,489
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 312,659
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 340,198
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -121
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 312,538
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 62,388
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 62,388
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 250,150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31391061 DIČ: 2020334547 IČ DPH: SK2020334547
 • Sídlo: ELISA, Nám. A. Hlinku 1, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06 06.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PANO S.R.L. 1 992 € (30%) Cavezzo 410 32 Talianska republika
  ORIO s. r. o. 3 320 € (50%) Bratislava - Ružinov 821 05
  Giorgio Guerra 1 328 € (20%) Bologna Talianska republika dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.05.2014Noví spoločníci:
   ORIO s. r. o. Strojnícka 8 Bratislava - Ružinov 821 05
   13.05.2014Zrušeny spoločníci:
   ANDREA s.r.o. IČO: 34 096 248 J. Zigmundíka 296/6 Vrbové
   06.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Dr. Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   05.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   20.09.2012Nové sidlo:
   Nám. A. Hlinku 1 Bratislava 831 06
   19.09.2012Zrušené sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   04.07.2012Noví spoločníci:
   PANO S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Talianska republika
   03.07.2012Zrušeny spoločníci:
   EDA PROGRAM s.r.l. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Taliansko
   16.10.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
   17.04.2001Noví spoločníci:
   ANDREA s.r.o. IČO: 34 096 248 J. Zigmundíka 296/6 Vrbové
   EDA PROGRAM s.r.l. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Taliansko
   Giorgio Guerra Via piazza Aldrovandi 19 Bologna Talianska republika dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Halušková Osuského 1/a Bratislava
   Dana Hlavenková Veľkomoravská 2420 Malacky
   31.08.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   29.01.1999Nové obchodné meno:
   ELISA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Halušková Osuského 1/a Bratislava
   Dana Hlavenková Veľkomoravská 2420 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   28.01.1999Zrušené obchodné meno:
   S.I.S. SORIN INTERNATIONAL SLOVACCHIA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Edas spol. s r.o. Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Sorin S.R.L. Viale Virgilio 42 Modena (MO) 411 00 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Somolického 3/820 Bratislava
   03.03.1995Nové obchodné meno:
   S.I.S. SORIN INTERNATIONAL SLOVACCHIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Edas spol. s r.o. Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Sorin S.R.L. Viale Virgilio 42 Modena (MO) 411 00 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Somolického 3/820 Bratislava