Vytvoriť faktúru

TRADE EXIM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRADE EXIM
IČO 31391109
DIČ 2020305210
IČ DPH SK2020305210
Dátum vzniku 21 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRADE EXIM
Františkánske nám. 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 158 390 €
Zisk 58 007 €
Aktíva 346 256 €
Vlastný kapitál 174 685 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264360756
Mobile phone(s) +421911420552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 407,331
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 124,936
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 124,936
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 117,900
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,036
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 282,207
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,360
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,470
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,470
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,201
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 689
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 236,847
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 225,118
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,729
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 188
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 188
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 407,331
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 232,692
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 167,381
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 167,381
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,007
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,736
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,782
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,175
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,175
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,354
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,253
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 650
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 650
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 86,304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 30,903
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 30,903
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 158,390
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 158,263
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 127
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,245
D. Služby (účtová skupina 51) 26,969
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,999
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,154
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,154
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,020
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 80,003
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,049
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,502
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,404
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,404
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,098
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,502
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,501
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,494
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,494
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31391109 DIČ: 2020305210 IČ DPH: SK2020305210
 • Sídlo: TRADE EXIM, Františkánske nám. 3, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava 831 04 21.03.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Ivan Kotrbanec 3 320 € (50%) Kalinčiakova 23 Bratislava 831 04
  Ing. Igor Lichnovský 3 320 € (50%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   13.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Igor Lichnovský Cesta na Kamzík 37/a Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.03.1995
   12.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   07.02.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   06.02.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   21.03.1995Nové obchodné meno:
   TRADE EXIM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Františkánske nám. 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   právno-komerčné služby
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava