Vytvoriť faktúru

STEEL HOUSE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STEEL HOUSE
IČO 31391206
DIČ 2020334514
IČ DPH SK2020334514
Dátum vzniku 21 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STEEL HOUSE
Ul. Karola Šišku 4507/6
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 499 €
Zisk -14 158 €
Aktíva 181 777 €
Vlastný kapitál 58 251 €
Kontaktné informácie
Email mail@steelhouse.sk
Phone(s) 0245691439
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 180,091
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 114,647
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 114,647
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 103,087
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,560
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 64,977
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 53,008
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 53,008
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,996
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,996
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,996
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,973
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 861
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,112
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 467
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 467
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 180,091
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,093
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 82,985
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82,985
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 310
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 310
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -25,044
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,891
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -30,935
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,158
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,998
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,954
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,079
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 13,875
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 77,677
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,641
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,641
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 70,344
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,077
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,252
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,363
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,367
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 55,499
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 44,355
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,727
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,355
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,816
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,425
D. Služby (účtová skupina 51) 4,859
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,867
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,212
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,594
4. Sociálne náklady (527, 528) 61
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,434
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,707
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,707
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,247
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,856
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,255
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,302
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,333
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,333
O. Kurzové straty (563) 133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,836
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,302
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,158
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31391206 DIČ: 2020334514 IČ DPH: SK2020334514
 • Sídlo: STEEL HOUSE, Ul. Karola Šišku 4507/6, 90301, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Monika Mikušiaková 699 Hviezdoslavov 930 41 20.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Monika Mikušiaková 41 493 € (50%) 699 Hviezdoslavov 930 41
  Mgr. Nina de Gelder 41 493 € (50%) Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.05.2015Noví spoločníci:
   Mgr. Monika Mikušiaková 699 Hviezdoslavov 930 41
   Mgr. Nina de Gelder Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Monika Mikušiaková 699 Hviezdoslavov 930 41 Vznik funkcie: 20.05.2015
   28.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Nina De Gelder Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Monika Mikušiaková Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žáček Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.11.2011
   22.12.2011Noví spoločníci:
   Nina De Gelder Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Monika Mikušiaková Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žáček Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.11.2011
   21.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   Nina Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   11.12.2009Nové sidlo:
   Ul. Karola Šišku 4507/6 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   10.12.2009Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava
   12.12.2008Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti technických vied
   Noví spoločníci:
   Nina Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   11.12.2008Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť realitnej kancelárie
   leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   28.09.2004Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 269 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   27.11.1998Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 269 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   01.04.1997Noví spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   31.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06
   21.03.1995Nové obchodné meno:
   STEEL HOUSE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru formou maloobchodu a veľkoobchodu /okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť realitnej kancelárie
   leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06