Vytvoriť faktúru

TRIMO SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIMO SLOVAKIA
IČO 31391346
DIČ 2020305056
IČ DPH SK2020305056
Dátum vzniku 23 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIMO SLOVAKIA
Lovinského 43
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 555 860 €
Zisk -4 642 €
Aktíva 4 537 433 €
Vlastný kapitál -934 834 €
Kontaktné informácie
Email trimo@ba.telecom.sk
Webová stránka http://www.trimo.sk
Mobile phone(s) +421903402113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,051,949
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,415
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,023,075
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,436
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,051,949
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -939,475
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,062
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 71
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -942,606
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,642
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,991,424
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,219
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,989,664
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,706,446
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 171
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 283,034
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,555,860
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 130,865
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,424,995
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,560,168
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,526
C. Služby (účtová skupina 51) 129,762
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,755
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -3,026
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,425,151
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,308
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,423
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 334
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 334
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -334
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,642
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,642
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31391346 DIČ: 2020305056 IČ DPH: SK2020305056
 • Sídlo: TRIMO SLOVAKIA, Lovinského 43, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jakub Matějka Husova 165/5 Brno 602 00 Česká republika 09.09.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Trimo a.s. 1 660 € (25%) 68210 Trebnje Slovenija
  Ing. Vladimír Macášek 3 984 € (60%) Strmý vŕšok 14 Bratislava 841 06
  Ing. Florian Margan 996 € (15%) 62000 Maribor Slovenija
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2014Nové sidlo:
   Lovinského 43 Bratislava 811 04
   03.03.2014Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 811 09
   13.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Jakub Matějka Husova 165/5 Brno 602 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.09.2013
   12.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Macášek Strmý vŕšok 14 Bratislava 841 06
   16.03.2007Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Macášek Strmý vŕšok 14 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Macášek Strmý vŕšok 14 Bratislava 841 06
   15.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Macášek Dubnická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Macášek Dubnická 2 Bratislava
   23.03.1995Nové obchodné meno:
   TRIMO SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie kúpy a predaja
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľ ností
   vykonávanie pozemných stavieb a stavebno--montážnych prác
   Noví spoločníci:
   Trimo a.s. Prijatljeva 12 68210 Trebnje Slovenija
   Ing. Vladimír Macášek Dubnická 2 Bratislava
   Ing. Florian Margan Na Vrh 9 62000 Maribor Slovenija
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Macášek Dubnická 2 Bratislava