Vytvoriť faktúru

B.J.G. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.J.G.
IČO 31391354
Dátum vzniku 23 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.J.G.
Palárikova 289/11
90501
Senica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 €
Zisk -1 479 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,006
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,951
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,006
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,239
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 406
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,838
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,479
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,245
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,149
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,096
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 136
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 481
C. Služby (účtová skupina 51) 91
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 225
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 165
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -469
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -91
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 50
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 50
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -50
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -519
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,479
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015