Vytvoriť faktúru

AMELISA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMELISA
IČO 31391427
DIČ 2020305122
IČ DPH SK2020305122
Dátum vzniku 24 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMELISA
Čakanková 14637/22
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 110 €
Zisk -9 897 €
Kontaktné informácie
Email amelisa@chello.sk
Phone(s) 0220753027
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,429
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 38,922
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,863
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 87,429
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,645
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,051
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,897
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 98,074
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 446
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 97,628
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,330
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,388
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -65
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,975
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,110
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,360
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,750
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,687
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,101
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,041
C. Služby (účtová skupina 51) 1,394
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,964
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 186
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,577
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -426
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 320
N. Kurzové straty (563) 201
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 119
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -320
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,897
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,897
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31391427 DIČ: 2020305122 IČ DPH: SK2020305122
 • Sídlo: AMELISA, Čakanková 14637/22, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vyacheslav Kazmiruk dlhodobý pobyt na území SR : Čakanková 14637/22 Bratislava 821 07 21.08.2009
  Iryna Kazmiruk dlhodobý pobyt na území SR : Čakanková 14637/22 Bratislava 821 07 21.08.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vyacheslav Kazmiruk 3 319 € (50%) dlhodobý pobyt na území SR : Čakanková 14637/22 Bratislava 821 07
  Iryna Kazmiruk 3 319 € (50%) dlhodobý pobyt na území SR : Čakanková 14637/22 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.08.2009Nové sidlo:
   Čakanková 14637/22 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Vyacheslav Kazmiruk dlhodobý pobyt na území SR : Čakanková 14637/22 Bratislava 821 07
   Iryna Kazmiruk dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Vyacheslav Kazmiruk dlhodobý pobyt na území SR : Čakanková 14637/22 Bratislava 821 07
   Iryna Kazmiruk dlhodobý pobyt na území SR : Čakanková 14637/22 Bratislava 821 07
   20.08.2009Zrušené sidlo:
   Poloreckého 9 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Vyacheslav Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   Iryna Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vyacheslav Kazmiruk dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   Iryna Kazmiruk dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   27.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Vyacheslav Kazmiruk dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   Iryna Kazmiruk dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   26.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Vyacheslav Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   Iryna Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   04.01.2007Noví spoločníci:
   Vyacheslav Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   Iryna Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Vyacheslav Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   Iryna Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Píniová 14365/15 Bratislava 821 07
   03.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Vjačeslav Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Drieňová 71/11 Bratislava 821 03
   Iryna Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Drieňová 71/11 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vjačeslav Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Drieňová 71/11 Bratislava 821 03
   Iryna Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Drieňová 71/11 Bratislava 821 03
   24.05.1999Noví spoločníci:
   Vjačeslav Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Drieňová 71/11 Bratislava 821 03
   Iryna Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Drieňová 71/11 Bratislava 821 03
   23.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Vjačeslav Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Poloreckého 9 Bratislava 851 04
   Iryna Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Poloreckého 9 Bratislava 851 04
   11.02.1997Nové sidlo:
   Poloreckého 9 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Vjačeslav Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Poloreckého 9 Bratislava 851 04
   Iryna Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Poloreckého 9 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vjačeslav Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Drieňová 71/11 Bratislava 821 03
   Iryna Kazmiruk Belvederska 42 Ivano-Frankivsk Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Drieňová 71/11 Bratislava 821 03
   10.02.1997Zrušené sidlo:
   Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Chmelík Pri hradnej studni 3 Bratislava
   Vyacheslav Kazmyruk Belvederska 42 Ivano-Frankyvsk Ukrajinská republika
   Irina Kazmyruk Belvederska 42 Ivano-Frankyvsk Ukrajinská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Chmelík Pri hradnej studni 3 Bratislava
   24.03.1995Nové obchodné meno:
   AMELISA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Chmelík Pri hradnej studni 3 Bratislava
   Vyacheslav Kazmyruk Belvederska 42 Ivano-Frankyvsk Ukrajinská republika
   Irina Kazmyruk Belvederska 42 Ivano-Frankyvsk Ukrajinská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Chmelík Pri hradnej studni 3 Bratislava