Vytvoriť faktúru

CONTI - MAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONTI - MAT
IČO 31391567
DIČ 2020305144
IČ DPH SK2020305144
Dátum vzniku 27 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONTI - MAT
Kuzmányho 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 162 113 €
Zisk 1 536 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421902124856
Fax(es) 0243426895
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,491
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,491
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,491
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,548
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,203
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -12
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,732
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 137,039
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,051
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 58,212
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,536
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,988
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 69,988
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,472
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,371
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,721
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,424
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 162,113
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 108,734
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 49,868
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 2,520
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 850
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 159,285
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 88,655
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,167
C. Služby (účtová skupina 51) 21,711
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,130
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 368
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,655
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 70
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,529
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,828
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,589
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 98
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 98
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -97
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,731
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,195
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,536
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31391567 DIČ: 2020305144 IČ DPH: SK2020305144
 • Sídlo: CONTI - MAT, Kuzmányho 3, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava 811 06 27.03.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Matula 6 639 € (100%) Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.2010Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   04.03.2010Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.03.1995
   03.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   10.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   09.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   brúsenie nástrojov
   kovoobrábanie
   výroba iných výrobkov z dreva
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   CONTI - MAT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a agentúrna činnosť
   kúpa a predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava