Vytvoriť faktúru

URBAN - Stavebná a inžinierska činnosť - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno URBAN - Stavebná a inžinierska činnosť
IČO 31391583
DIČ 2020347054
Dátum vzniku 28 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo URBAN - Stavebná a inžinierska činnosť
Farnianska 20
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 405 €
Zisk -3 480 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,833
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,833
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,833
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,729
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,944
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,562
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,362
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,667
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,174
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,200
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,200
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,405
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,405
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,885
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,292
C. Služby (účtová skupina 51) 2,510
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 283
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,800
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,480
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -398
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4223644.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015